Hur ser framtiden ut för hållbar energi under 2024?

Installera solceller på ett tak

2023 har varit ett år av ekonomiska utmaningar för många hushåll, vilket har lett till en ökad medvetenhet om energikostnader och ett växande intresse för hållbara energilösningar som solceller. Här får ni en inblick i de viktigaste trenderna som formar framtidens energilandskap. Här är tio trender som varje energimedveten konsument bör hålla ett öga på: […]

44 miljoner till forskning om solel

Projekten inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen ska stärka svensk forskning och innovation samt underlätta utbyggnaden av solel i Sverige. Energimyndigheten finansierar 10 projekt med totalt 44 miljoner kronor. Projekten ska bidra till svensk forskning, nya innovationer och ökad utbyggnad av solel i Sverige. Intresset för att ta del av stödet är […]

Solcellsboom under 2023 – ökat med 164 procent

Från januari till och med juli 2023 har 63 647 solcellsanläggningar installerats. Det är fler än under hela förra året och en ökning med 164 procent jämfört med samma period förra året. Det visar en ny sammanställning från Skatteverket genomförd av Vesivek. Under de senaste åren har solceller blivit en allt vanligare syn på svenska […]

Antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka

Person gör hjärta för att installera solceller

55 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades 2022. Tillsammans har de en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år. Vid årets slut fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 2,4 gigawatt (GW). Solcellsanläggningarna är så många att de på […]

Solceller 101: De 5 vanligaste frågorna besvarade

Solenergi blir alltmer populärt som en hållbar och miljövänlig energikälla. För många som överväger att investera i solceller kan det dock finnas en del frågor kring hur de fungerar, kostnad, underhåll och mycket mer. I detta blogginlägg kommer vi att besvara de fem vanligaste frågorna om solceller för att ge dig en bättre förståelse och […]

5 fördelar med solenergi

Solceller är en av de mest lovande energiteknologierna idag. Här är fem fördelar med att använda solceller som energikälla:

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner