Antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka

55 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades 2022. Tillsammans har de en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år.

Vid årets slut fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 2,4 gigawatt (GW).

Solcellsanläggningarna är så många att de på ett år kan producera över 2 terawattimmar (TWh) el, vilket är lika mycket el som produceras av samtliga kraftslag som finns i Stockholms län. Eller lika mycket som krävs för att försörja 650 000 elbilar med el under ett år. *

*Källa: Energimyndigheten (https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/antalet-solcellsanlaggningar-fortsatter-att-oka/)

Person gör hjärta för att installera solceller
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner