Batteri till solceller - Bli mer självförsörjande

Maximera din anläggning med solcellsbatteri

Solcellsbatterier är en spännande teknik som möjliggör för husägare att lagra den extra solel som deras solcellspaneler genererar under soliga dagar. Det är en smart lösning för att använda egenproducerad, fossilfri solel under tider då solen inte skiner eller när elnätet överbelastas.

Under soliga dagar, när solcellspanelerna producerar mer elektricitet än hushållet kan använda, så går den överskottsel som inte används ut på elnätet. Det är en förlust av potentiellt värdefull energi, men med ett solcellsbatteri kan du lagra en del av den extra energin för senare användning.

När solcellerna inte längre producerar el (till exempel på natten), så kan batteriet användas för att förse hushållet med egenproducerad solel. Detta innebär att du kan minska din energiförbrukning från det allmänna elnätet och istället använda egenproducerad, fossilfri energi.

Solcellsbatterier kan vara en lönsam investering för husägare som vill minska sin energikostnad och minska sin klimatpåverkan. Dessutom kan det vara en bra försäkring mot eventuella elavbrott eller nätöverbelastning, eftersom du då har en pålitlig backup-lösning för din energiförsörjning.

Använd egenproducerad, fossilfri el alla dygnets timmar

Reducera dina elräkningar och din elkostnad

Höj värdet på din fastighet med en solceller och batteri

50% rabatt med gröna skatteavdraget för batteri och solceller

Villa i Enköping

Denna villa är belägen i Enköping och försedd på klassiska solpaneler för ett tegeltak. Kunden ville sänka sin energikostnad men samtidigt kunna säkerställa att elen fungerar som den ska och behålla villans estetiska drag.

Anläggningens storlek: 21,6kw
Årsproduktion: 16 200kwh

Vanliga frågor om solcellsbatterier

  1. Vilken storlek på solcellsbatteri behöver jag för mitt hushåll?
    Storleken på solcellsbatteriet som behövs beror på din energiförbrukning och storleken på din solcellsanläggning. En typisk solcellsbatterikapacitet för ett hushåll är mellan 5-20 kWh. En professionell installatör kan hjälpa till att bestämma den lämpliga storleken på ditt solcellsbatteri.

  2. Hur lång tid tar det att ladda ett solcellsbatteri fullt?
    Laddningstiden för ett solcellsbatteri beror på dess kapacitet och laddningshastighet. En typisk solcellsbatteri kan ta mellan 4-8 timmar att ladda fullt med hjälp av solpaneler. Det finns dock snabbare laddningsalternativ tillgängliga, som till exempel laddare för snabbladdning.

  3. Kan jag ansluta flera solcellsbatterier till min solcellsanläggning?
    Ja, det är möjligt att ansluta flera solcellsbatterier till din solcellsanläggning, och det kan vara en bra idé om du vill lagra mer energi för senare användning. Det är dock viktigt att komma ihåg att du behöver ha tillräckligt med solcellspaneler för att producera tillräckligt med energi för att ladda alla dina batterier. Dessutom kan anslutning av flera batterier öka installations- och underhållskostnaderna, så det är viktigt att undersöka och rådgöra med en professionell installatör innan du bestämmer dig för att installera flera solcellsbatterier.
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner