Solceller

1. Förutsättningar

Vid ett platsbesök/möte undersöker vi förutsättningar och behov som just du har på din villa eller fastighet.

2. Lösning

Utifrån dina förutsättningar tar vi fram en förstudie som visar tydligt hur många Kwh som din anläggning kommer att producera. Vi presenterar även offerter med olika typer av solpaneler för att du ska få olika alternativ när det kommer till kvalité/Garantitider/kostnad.

3. Installation/driftsättning

Vi utför totalentreprenader med egenanställd personal från Enköping. Projektet dokumenteras med filmklipp, foton och egenkontroller. Vi låter självklart dig vara en del av processen.

4. Service

Nu har du ren och miljövänlig el i många år framöver men vårt ansvar tar inte slut där. Att installera en anläggning kan många företag göra men det är vid eftermarknadsarbetet företag skiljer sig från varandra. Vi finns nära till hands även efter utförd installation för att besvara frågor, utföra service och reparationer.