Solceller - Framtidens energi

Minska elkostnaden

Ett grönare val som gör att du håller ner din el- och energikostnad. 100% grön el och inga gömda avgifter.

Sälj vidare elen du inte förbrukar

Om ditt solcellssystem producerar mer el än du förbrukar, kan du sälja överskottsenergi tillbaka till elnätet.

Bidra till en grönare framtid

Genom att producera el från solenergi kan du minska ditt beroende av fossila bränslen och göra skillnad för miljön.

Förnybar energi
0 %

Beställ dina solceller hos oss

När du väljer att installera solceller på din fastighet, är det viktigt att välja en installatör som kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina specifika behov och krav.

Detta innebär att välja solpaneler som är optimerade för din fastighet och som kan producera tillräckligt med energi för att möta dina behov. På Bredsands El- & Solteknik kan vi hjälpa dig med allt från rådgivning och planering, till installation och underhåll av ditt solcellssystem.

Vi är dedikerade till att hjälpa våra kunder att skapa mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Med vårt stöd kan du få ut det mesta av dina solceller och dra nytta av alla fördelar som solenergi har att erbjuda. Kontakta oss idag för att boka en konsultation och få mer information om hur vi kan hjälpa dig.

1. Förutsättningar

Vid ett platsbesök/möte undersöker vi förutsättningar och behov som just du har på din villa eller fastighet.

2. Lösning

Utifrån dina förutsättningar tar vi fram en förstudie som visar tydligt hur många Kwh som din anläggning kommer att producera. Vi presenterar även offerter med olika typer av solpaneler för att du ska få olika alternativ när det kommer till kvalité/Garantitider/kostnad.

3. Installation/driftsättning

Vi utför totalentreprenader med egenanställd personal från Enköping. Projektet dokumenteras med filmklipp, foton och egenkontroller. Vi låter självklart dig vara en del av processen.

4. Service

Nu har du ren och miljövänlig el i många år framöver men vårt ansvar tar inte slut där. Att installera en anläggning kan många företag göra men det är vid eftermarknadsarbetet företag skiljer sig från varandra. Vi finns nära till hands även efter utförd installation för att besvara frågor, utföra service och reparationer.

Solceller på en villa i Grillby

Denna villa är belägen i Grillby och försedd på klassiska solpaneler för ett tegeltak. Kunden ville sänka sin energikostnad men samtidigt kunna säkerställa att elen fungerar som den ska och behålla villans estetiska drag.

Anläggningens storlek: 10,26kw
Årsproduktion: 11 020kwh

Vanliga frågor om solceller

  1. Hur fungerar solceller?
    Solceller är gjorda av material som kallas halvledare, vanligtvis kisel. När solljus träffar solcellen så släpps elektroner fria från atomerna i materialet. Elektronerna fångas sedan upp av elektriska fält i solcellen och rör sig genom ledningar för att skapa en elektrisk ström. Denna elektriska ström kan sedan användas för att driva elektroniska apparater eller ladda batterier.

  2. Vilken effekt har vädret på solcellsproduktionen?
    Solcellsproduktionen beror på mängden solstrålning som träffar solcellerna. Därför kan moln, regn och andra väderförhållanden minska solcellernas effektivitet. Dock kan även lättare moln täcka solen och skapa en diffus belysning, vilket kan öka effektiviteten på vissa solcellstyper.

  3. Kan solceller användas för att driva hela hushåll?
    Ja, solceller kan användas för att driva hela hushåll och till och med producera mer energi än vad som behövs, vilket kan säljas tillbaka till elnätet. För att solceller ska vara tillräckligt kraftfulla för att driva ett helt hushåll behöver du dock en tillräckligt stor solcellsanläggning. Det är också viktigt att ha tillräckligt med solstrålning och en lämplig lagringslösning för att använda solel även när solen inte skiner.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner