44 miljoner till forskning om solel

Projekten inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen ska stärka svensk forskning och innovation samt underlätta utbyggnaden av solel i Sverige. Energimyndigheten finansierar 10 projekt med totalt 44 miljoner kronor.

Projekten ska bidra till svensk forskning, nya innovationer och ökad utbyggnad av solel i Sverige. Intresset för att ta del av stödet är fortsatt högt.

– Det är roligt att så många vill ta del av våra utlysningar. Vi får in många bra projektförslag och det är ett komplext jobb att utse vilka som bäst uppfyller våra bedömningskriterier för att få stöd. Samtidigt innebär det stora söktrycket att kvaliteten på de projekt som får stöd är hög, säger Linn Sjöström som ansvarar för programmet på Energimyndigheten.

De projekt som har fått stöd är av olika karaktär och har olika inriktningar.

– För att stärka solenergins roll i Sverige behöver vi flera olika typer av insatser. Vi behöver exempelvis både teknisk utveckling av bättre solceller och samhällsvetenskapliga studier av användande och beteenden kopplade till solceller, säger Linn Sjöström.

De projekt som fått beviljats stöd ska bland annat sprida kunskap bland landets nätägare kring möjligheter att hantera och integrera ökad andel solel i elnäten. Projekten ska även exempelvis bidra till att kommersialisera svenskutvecklade organiska solceller och öka kunskapen om solceller baserade på nanotrådar.

Källa: https://www.energinyheter.se/20191217/17969/44-miljoner-till-forskning-om-solel

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner