Integritetspolicy för Bredsands El & Solteknik AB

1. Inledning

 • Vi på Bredsands El & Solteknik AB är åtagit oss att skydda integriteten och säkerheten hos våra kunders och webbplatsbesökares personuppgifter. Denna policy förklarar hur vi hanterar personuppgifter.

2. Personuppgifter som samlas in

 • Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kan samlas in när du använder vår webbplats, fyller i formulär, kontaktar kundservice eller gör affärer med oss.

3. Användning av personuppgifter

 • Insamlade uppgifter används för att hantera kundrelationer, leverera tjänster, marknadsföring, förbättra vår webbplats och för kundsupport.

4. Laglig grund för behandling

 • Behandlingen av personuppgifter baseras på lagliga grunder som samtycke från individen, nödvändighet för att uppfylla ett avtal eller rättsliga förpliktelser.

5. Delning av personuppgifter

 • Uppgifterna kan delas med noggrant utvalda partners som hjälper oss med tjänster som IT-support. Vi säkerställer att dessa parter följer GDPR.

6. Användning av spårningstekniker och tredjepartstjänster

 • Vi använder Google Analytics, Tag Manager och META för att analysera trafik och användarbeteende på vår webbplats. Dessa verktyg hjälper oss att förstå och förbättra användarupplevelsen.

7. Dina rättigheter enligt GDPR

 • Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och att invända mot behandling.

8. Dataskydd och säkerhetsåtgärder

 • Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

9. Lagring och radering av personuppgifter

 • Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för de syften de samlats in för. När uppgifterna inte längre behövs raderas de på ett säkert sätt.

10. Ändringar i integritetspolicyn

 • Vi kan uppdatera denna policy vid behov. Ändringar kommuniceras via vår webbplats eller direkt till dig.

11. Kontaktinformation

12. Godkännande av policy

 • Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner