Grönrot ersätter bidraget

Från och med den 1a januari 2021 så kan en privatperson få skattereduktion vid installation av grönteknik, så kallad grönrot. Skattereduktionen ges för arbete och material, och innefattar både en reduktion för solceller, laddstation för elbilar samt batterilagring.

Avdraget får högst vara 15 procent av kostnaden för att installera solceller och 50 procent av kostnaden för att installera batterilagring eller laddstation för elbilar. Dock så kan den totala skattereduktionen inte överstiga 50 000kr. Det går att läsa mer om grönrot på skatteverkets hemsida, se länk nedan. 

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner